top of page

DRONS d'INTERVENCIó

EMERGÈNCIES

INSPECCIÓ INDUSTRIAL

AUDIOVISUAL

AGRO-FORESTAL

Serveis Agro-Forestals 

Exemple d'intervenció real amb RPAS en serveis de fumigació quirúrgica, control de plagues i anàlisi de situacions.

Serveis de vigilancia, recerca i rescat

Exemple d'intervenció real amb RPAS en serveis d'emergències, recerca, rescat, intervenció i anàlisi de situacions.

Serveis Inspecció Elèctrica i Industrial 

Exemple d'intervenció real amb RPAS en serveis d'inspecció aèria de torres i circuits elèctrics.

Tecnologia aplicable a l'inspecció de remuntadors de les estacions d'esquí

Cable Cam 

Video gravat durant la festa de San Fermin amb el sistema Cable Cam. Sistema de gravació de màxima seguretat per gravar sobre grans concentracions de persones. Sistema de cable amb una càmera HD.

Serveis control i prevenció d'incendis 

Exemple d'intervenció real amb RPAS en serveis de localització de víctimes, control i lluita contra incendis, tant en zones urbanes com en forestals.

Demo Dron Agro-Forestal Agras (DJI) 

Vídeo demostratiu realitzat pel fabricant realitzant fumigació en camp de conreu.

bottom of page